Защо да инвестираме в България?

 • Висококвалифицирана работна ръка работеща при едни от най-конкурентните нива на заплащане в Европа;
 • Стабилна и предсказуема бизнес и политическа среда;
 • Членството на България в ЕС от 1 януари 2007 г.;
 • Най-ниските производствени разходи и данъци в Европа;
 • Свободна търговия на индустриални стоки между България и EU, EFTA, CEFTA и Турция;
 • 15 % корпоративен данък (очаквана стойност за 2007 г.: 12 %);
 • Придобиване на земя чрез фирма регистрирана в България с до 100 % чуждестранно участие;
 • Непрекъснати административни услуги, чрез B&N Consult;
 • Ускорени административни процедури чрез B&N Consult;
 • Прекрасен климат с невероятни природни забележителности, храна и гостоприемство.

България със сигурност е все още неоткрит и неразработен пазар за недвижими имоти с цел инвестиции и по този начин предлага големи възможности за голяма печалба и високи годишни ренти, за тези които решат и инвестират в момента.
България притежава някои уникални черти:

 • Пълноправен член на Европейският съюз от 2007 г.
 • Валута обвързана с Евро
 • Пълноправен член на НАТО
 • Развита туристическа индустрия
 • Голям процент на икономически ръст
 • Ръст на цените на недвижимите имоти с над 20% годишно
 • Редовни директни полети от Лондон до София (за по-малко от 2 часа)

 • ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА
 • България е парламентарна република. Върховното законодателно тяло е Парламентът, със седалище в гр. София. Той издава закони и ратифицира международни договори. Министерският съвет оглавява изпълнителната власт на национално равнище. Областните управители и кметовете представляват изпълнителната власт и провеждат правителствена политика чрез съответното управление на местно равнище. Президентът е държавен глава изпълняващ определени представителни функции и символизиращ единството на народа.

 • ЗА ПРАВНАТА СИСТЕМА
 • България е управлявана съгласно правна система установена със законите. Правната система е основана на модели от цяла Европа, специално от гражданско правната система на Франция, Германия, Италия, Белгия. След Втората Световна война и инвазията на Съветските войски в страната, се въвежда право, повлияно от Съветския Съюз. Въпреки това, повечето принципи на гражданско правната система не са премахнати. След 1989 г. и настъпилата демократична промяна в страната, по-голяма част от законодателството базирано на системата на Съветския Съюз е отменено и заменено с норми, повлияни от законодателството на Европейския Съюз.Хармонизирането на българската правна система с тази на Европейския Съюз все още продължава. Българската съдебна система се състои от три инстанции. Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Върховен касационен съд и Върховен административен съд действат в тяхната структура.

 • ОСНОВАВАНЕ НА БИЗНЕС
 • Всички лица желаещи да упражняват стопанска дейност в България трябва да заявят регистрация в съответния търговски регистър на Окръжния съд по седалището си.

купить низкокалорийные продукты - свежая информация на сайте забор набережные челны - смотрите описание тут
ремонт квартир в костроме под ключ цены - самая детальная информация на нашем сайте