Етапи на проектите

Всеки проект преминава през няколко етапа през време на своето реализиране. Успехът му зависи от това дали ще се подходи с необходимото внимание, компетентност и професионализъм още от самото начало. Всеки етап е важен и взаимосвързан с останалите. Принципите, които са заложени в предишните етапи обуславят възможностите, с които разполага инвеститорът за вбъдеще. Етапите на повечето инвестиционни проекти са:

 • етап на формиране на идеята за инвестиционния проект;
 • определяне на финансовите параметри и източниците на финансиране на отделните етапи;
 • изработване на правната рамка;
 • етап на избор на подходящ терен;
 • проучване на обстоятелствата около земята;
 • покупка на парцела;
 • процедури по промяна на предназначението на земята;
 • снабдяване с документи за строителство;
 • маркетингово проучване за търсенето и формиране на концепция за това което ще се построи;
 • възлагане и изготвяне на идейния проект;
 • обсъждане с максимален брои агенции, които ще бъдат пряко ангажирани с продажбата и анализиране на данните;
 • възлагане и изработване на архитектурен проект;
 • подготовка и подаване на документи за издаване на разрешение за строеж;
 • започване на строителния процес;
 • започване на продажбите (договори с агенциите за недвижими имоти);
 • контрол на процеса на продажби;
 • финализиране на сделките.
стулья недорого кейтеринг омск - детальное описание здесь
кольца для колодца цена подробнее