За услугата

При сключване на договор за управление и отдаване под наем на недвижим имот ние от B&N Consult предлагаме следните услуги:

 • Първоначална консултация
 • Постоянна реклама и огледи на имота
 • Отдаване на имота под наем и юридическо обезпечаване на сделката
 • Осигуряването на най-подходящите наематели
 • Постоянна заетост на отдавания под наем имот
 • Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем
 • Стриктно следене на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите.
 • Осъществяване надзор над състоянието на отдадения имот
 • Извършване на основните ремонти, необходими в наетия имот, които са задължение на наемодателя
 • Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно пруестройство, иннериорен дизайн и обзавеждане.
 • Застраховане на имота
 • Представляване на собственика на имота пред всички институции и организации и експлоатационни дружества (ВиК, Електроснабдяване, БТК, Топлофикация и др.)
 • Представляване на собственика пред общото събрание на сградата, в която се намира имота
жк губернский от подрядчика купить шкаф купе недорого
диагностическая карта онлайн - вся информация на сайте футболка цена - самая актуальная информация