Менажиране на имоти

Икономическата обстановка в България, развитието на пазара на недвижими имоти, особено в частта му за бизнес имотите през последните няколко години неминуемо поведе пазара на услугите към един вече добре познат на запад бранш – пропърти мениджмънт.

Предпоставка за нарастващата необходимост от тази комплексна услуга е основно фактът, че все повече инвеститори акумулираха портфейли от имоти в различни размери и необходимостта от професионалното им обслужване.

Екипът, който отговаря за такава услуга трябва да включва в себе си специалисти от различни браншове: юристи, мениджъри, счетоводители и др. B&N Consult разполага с необходимите видове и брой специалисти и осъществява услугите по property management за все повече от своите както и нови клиенти.

Спокойствието, което нашите клиенти – собственици получават е една от основните цели при наличието на недобронамерени и нередовни наематели или при собственост на повече на брой недвижими имоти, отдавани под наем.

Целите на услугите се постигат чрез:

  • постоянен контрол
  • изрядно водене на съпътстващата документация
  • адекватни рационални решения от страна на мениджърския екип
  • юридическа преценка на всяка ситуация и законосъобразна реакция, благодарение на специализираните юристи
  • пълна и стриктна счетоводна отчетност
  • правилен подбор на наематели
  • рационален избор на обслужващи фирми и лица.(почистване, охрана, реклама, снабдяване и др.)