Недвижими имоти

  • Представяне на най-подходящите оферти - запознаване на клиентите с най-актуалните предложения на пазара, в зависимост от техните нужди и желания, както и предоставянето на пълна и изчерпателна информация за обектите, които се предлагат.
  • Оглед на предлаганите недвижими имоти.
  • Коректно посредничество при извършването на сделки и покупко – продажби.