Покупка на недвижим имот

 • Изготвяне на документи
 • Процедурата по закупуване на недвижим имот включва в себе си необходимостта от изготвяне на определени документи. Правилният подход, Професионалннолизмът и опитът при написването им са основата на безпроблемното осъществяване на всяка конкретна сделка.
  Екипът на B&N Consult предлага всички услуги по закупуването на недвижим имот от български и чуждестранни физически или юридически лица на територията на цялата страна

 • Предварителни договори
 • Изготвянето на предварителния договор за покупка на недвижим имот е може би най-важната част от цялата сделка. Всички условия и отношения по сделката се фиксират в него. Той е и основата на бъдещия нотариален акт. Правилното уреждане на отношенията между купувач и продавач в рамките на предварителния договор, ясното очертаване на параметрите на сделката и изчерпателното предвиждане на всички възможни проблемни моменти са гаранция за безпроблемно финализиране на сделката.
  Тази услуга както и всяка друга, извършваме на територията на цялата страна.

 • Справки
 • B&N Consult предоставя услуги по извършването на всякакъв вид справки във всички фази на осъществяване на сделки с недвижими имоти.

  • Първата фаза включва проучването на имота, справки относно собствеността, обремеността на имота и евентуални претенции към него. Осъществява се преди подписването на предварителен договор.
  • Втората фаза от проверките се извършва непосредствено преди подписване на нотариалния акт.

 • Изготвяне на ипотека
 • Изготвянето на законови или договорни ипотеки е задачам която трябва да бъде възложена на юристите на Кредитоискателя. Това би защитило неговите интереси в отношенията му с банката или кредитната институция. Юристите на B&N Consult споделят опит в изгтотвянето на огромен брой ипотеки за своите клиенти, закупили недвижими имоти ползвайки консултантските услуги на компанията.

 • Разделяне на имоти
 • Разделянето на поземлени, урегулирани поземлени имоти или жилища е процедура, която следва да се извърши спазвайки изискванията на законодателството относно параметрите на самостоятелните имоти. Процедурата включва в себе си две фази:

  • юридическа – подготовка на необходимата документация и обосноваване на възможните варианти за разделяне, съгласно нормативните разпоредби;
  • техническа – проектиране на разделянето.

  Екипът ни разполага с високо квалифицирани специалисти които могат да реализират целия процес оптимално и в най-кратки срокове.
  Тази услуга както и всяка друга, извършваме на територията на цялата страна.