Наем на недвижим имот

 • Изготвяне на документи
 • Наемането или отдаването под наем на недвижими имоти е процедура, съдържаща в себе си няколко ключови момента, имащи изключително значение за дълготрайните и безпроблемни наемни отношения. Тези важни моменти трябва да бъдат заложени навреме, в противен случай със сигурност се стига до големи проблеми при реализирането на правата на всяка от страните по наемния договор.
  В нашата практика се сблъскваме постоянно с най-различни проблеми, породени от неясноти и непълноти в договорите за наем. Предотвратяването или разрешаването им може да поверите на нас.

   

   

 • Процедура
  • Намиране на подходящ обект или съответно на наемател.
  • Провеждане на преговори относно параметрите на договора за наем.
  • Изготвяне на договор за наем.
  • Уреждане на отношенията с експлоатационните дружества (елктрозахранване, ВиК, топлофикация и др,)
  • Като допълнителна възможност предлагаме услуга по управление на имота. С тази услуга ние се ангажираме с всички дейности по обслужване на наемото правоотношение (събиране на наема, контрол за изрядността на плащанията на сметките за консумативи, участие в общи събрания и други

 • Изготвяне на договори
 • Изготвянето на договора за наем на недвижим имот е най-важния момент от наемното правоотношение. В договора трябва да бъдат предвидени всички възможни проблеми, които могат да възникнат в по-късния процес на наемни отношения. Много е важно да се има предвид, че отдаването под наем не завършва само с намиране на наемател, склонен да заплати добра наемна цена. Професионалното отношение към всеки един компонент на тези отношения спомага за добър краен резултат – дълготрайни и безпроблемни наемни отношения.

 • Комплексно управление на имоти
 • Ние от B&N Consult имаме възможността да предложим на своите клиенти цялостна услуга по управление на недвижими имоти Какво означава това? Това представлява набор от дейности, които ние извършваме от името на нашите клиенти, които изброени са както следва:

  • Събиране на месечните наемни вноски.
  • Контрол на заплащането на сметките за консумативни разходи за имота.
  • Отстояване на позициите на собственика по определени въпроси и защитаване на интересите му пред всички институции, съседи, и трети лица, във връзка с неговия имот.
  • Водене не преговори и сключване на договори за имота, след съгласуване със собственика.
  • Превеждане на събраната наемна цена по сметка на собственика, независимо дали той живее в България или в чужбина.

  Тази услуга както и всяка друга, извършваме на територията на цялата страна.

отели любви в москве - детальное описание здесь построить дом с мансардой подробно
Чистка матраса киев установка роллетных ворот - информация у нас на сайте