Продажба на недвижим имот

 • Изготвяне на документи
 • Процедурата по продажба на недвижим имот включва в себе си необходимостта от изготвяне на определени документи. Правилният подход, професионалннолизмът и опитът при написването им са основата на безпроблемното осъществяване на всяка конкретна сделка. Екипът на B&N Consult предлага всички услуги по закупуването на недвижим имот от български и чуждестранни физически или юридически лица на територията на цялата страна.

 • Процедура
 • Процесът на продажба на недвижим имот се разделя на две основни фази.

  • Фаза на предварителния договор
  • Фаза на нотариалния акт.

 • Предварителни договори
 • Изготвянето на предварителния договор за покупка на недвижим имот е може би най-важната част от цялата сделка. Всички условия и отношения по сделката се фиксират в него. Той е и основата на бъдещия нотариален акт. Правилното уреждане на отношенията между купувач и продавач в рамките на предварителния договор, ясното очертаване на параметрите на сделката и изчерпателното предвиждане на всички възможни проблемни моменти са гаранция за безпроблемно финализиране на сделката.
  Тази услуга както и всяка друга, извършваме на територията на цялата страна.

 • Справки
 • B&N Consult предоставя услуги по извършването на всякакъв вид справки във всички фази на осъществяване на сделки с недвижими имоти.

  • Първата фаза включва проучването на имота, справки относно собствеността, обремеността на имота и евентуални претенции към него. Осъществява се преди подписването на предварителен договор.
  • Втората фаза от проверките се извършва непосредствено преди подписване на нотариалния акт.

  Тази услуга както и всяка друга, извършваме на територията на цялата страна.